logo
Přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
Aktuální informace
Výlet do pevnosti poznání v Olomouci | 10. listopad 2018
Zveme všechny příznivce cestování na další výlet cestovatelského klubu. Pojedeme do Olomouce, kde navštívíme Pevnost poznání. Vyzkoušíme si řadu pokusů, prozkoumáme vodní svět živočichů, zapojíme logiku při hlavolamech, vlezeme do obřího mozku, navštívíme digitální planetárium a mnoho dalšího. Více
ikona
Výtvarná soutěž ke Dni stromů | uzávěrka 26. října
Než se ze semínka stane velký strom uplyne hodně času. Co všechno během té doby zažije? Co všechno se kolem něj stane? Najděte si ve svém okolí strom a zamyslete se nad jeho příběhem. Ten nám namalujte. Více
Začínáme včelařit – kurz | od 24. listopadu
Čekají vás čtyři setkání, kdy budeme probírat teorii (biologie včely, základy včelaření, legislativa, dotace,…) a dvě setkání na včelnici, kde se zúčastníte jarní prohlídky včelstev a budete si moct na včelaření také sáhnout. Více
ikona
Kurz tvarování bonsají | od 3. listopadu
Základní informace o bonsajích, praktický nácvik (stříhání, tvarování, přesazování,…),tvarování bonsaje pod vedením zkušeného lektora a mnoho dalšího. Více
IKONA
PŘÍHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ 2018-19 SPUŠTĚNO
Přihlašování na kroužky školního roku 2018-19 je již spuštěno. Pokud si vyberet nějaký kroužek z naší nabídky, přihlaste se prosím pomocí on-line přihlášky v záložce Zájmové kroužky.
IKONA
HLEDÁME LEKTORY KROUŽKŮ
Nabízíme brigádu všem zájemcům o práci s dětmi, studentům pedagogických oborů nebo těm kdo touží smysluplně naplňovat svůj volný čas. Podrobné info na plakátku nebo u Lenky Pavelčíkové (733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz)
IKONA
V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.
Jsme přírodovědným oddělením Domu dětí a mládeže ŠIKULA v Uherském Hradišti.
Jsme členem sdružení Líska. Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji,
poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
logo
V roce 2017 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro náš projekt „Čtyři poklady naší zahrady“. Díky tomu můžeme vytvořit
4 nové výukové programy se zaměřením na využití školních zahrad, uspořádat 2 kurzy pro učitele a vydat metodickou publikaci.
V roce 2017 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Rozšíření zahrady lišky Bystroušky o prožitkovou a emoční část".
 Díky tomu můžeme dál budovat naší  zahradu lišky Bystroušky.