logo
Přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
Publikace "Hravě o včelách v mateřských školách" ke stažení

Zde nabízíme ke stažení zdarma publikaci, kterou jsme vydali v roce 2016.

Název: Hravě o včelách v mateřských školách – náměty na aktivity motivované pohádkami
Autor pohádek: Mgr. Lenka Pavelčíková
Aktivity sestavila: Mgr. Lenka Pavelčíková
Ilustrace v obrazových přílohách a na přední straně obálky: MVDr. Pavel Procházka
Ostatní ilustrace, grafická úprava a sazba: Mgr. Petr Pavelčík
Tisk: Tisk Sarpet s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha – Staré Město
Vydal: Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace
Adresa vydavatele: Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště
Náklad: 300 ks
Rok vydání: 2016

ISBN 978-80-260-9317-6 

Vydáno díky podpoře projektu „Tajemný svět včel“ Lesy ČR a zapsaného spolku Arte natura.

 

Hravě o včelách v mateřských školách  Výsledek obrázku pro download  | Přílohy  Výsledek obrázku pro download

  

hravě o včelách v mateřských školách
 
 
Jsme přírodovědným oddělením Domu dětí a mládeže ŠIKULA v Uherském Hradišti.
Jsme členem sdružení Líska. Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji,
poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
logo
V roce 2019 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro naše projekty „Přírodovědná akademie V."
a „Zahrada plná chutí a vůní“. Děkujeme.
V roce 2018 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Zvíře na živo". Díky tomu jsme mohli podstatně rozšířit
a zmodernizovat náš zookoutek v Přírodovědném centru TRNKA. Děkujeme.