logo
Přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
Informace o Přírodovědném centru TRNKA

logo šikukalogo trnkaO Přírodovědném centru

Jsme jedním z oddělení Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. Náš vznik byl v roce 2007 podpořen Zlínským krajem. Můžete nás najít v Uherském Hradišti v městské části Štěpnice, kde sdílíme budovu se ZŠ Za Alejí (zadní vchod).

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Protože chceme inspirovat, sami se v rámci možností chováme uvědoměle ve vztahu k přírodě a celý náš provoz je protkán snahou o jeho šetrný chod.

Rádi u nás nebo na našich akcích uvítáme všechny bez rozdílu věku, rasy nebo zdravotního omezení. Všem se budeme věnovat naplno a s radostí. Dveře jsou otevřeny každému, kdo má zájem žít spokojený a kvalitní život, poznávat historii, tradice a přírodně-kulturní dědictví svého okolí. Srdečně zveme všechny k návštěvě našich akcí.

Poslání přírodovědného centra TRNKA

Základním posláním je přispět k zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitnění života této i dalších generací zvyšováním environmentálního povědomí všech skupin společnosti.

Středem našeho zájmu je region Uherského Hradiště, ale naše působení se jím neomezuje. Majoritní část našich aktivity je směřována k dětem a mládeži, protože cítíme, že budoucí kvalita a existence životního prostředí člověka i ostatních bytostí bude formována především chováním a osobní zodpovědností vůči přírodě nejbližších nastávajících generací. Neopomíjíme však ani ostatní skupiny společnosti, které mají vliv zejména na současný stav životního prostředí.

Naše aktivity

 • realizaci environmentálních výukových programů pro mateřské, základní i střední školy
 • organizaci zájmových kroužků pro děti i dospělé
 • pořádání besed, výstav a odborných přednášek pro veřejnost
 • pořádání vzdělávacích seminářů
 • organizaci různých celodenních akcí (výlety, exkurze, projektové dny ... )
 • organizaci a zajištění tematických akcí dle Vašeho přání (tzv."akce na klíč")
 • vydávání informačních materiálů
 • nabízíme také pomoc školám při realizaci jejich projektových dnů...

Témata, kterými se zabýváme

 • ekologie jako obor biologie
 • environmentální výchova a vzdělávání
 • globální ekologické problémy
 • rozvojová pomoc
 • udržitelný rozvoj
 • domácí ekologie
 • ekologická etika
 • biopotraviny, fair trade
 • zdravá výživa a životní styl
 • aspekty globalizace
 • ekologické zemědělství
 • aktuální ekologická témata
Jsme přírodovědným oddělením Domu dětí a mládeže ŠIKULA v Uherském Hradišti.
Jsme členem sdružení Líska. Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji,
poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
logo
V roce 2019 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro naše projekty „Přírodovědná akademie V."
a „Zahrada plná chutí a vůní“. Děkujeme.
V roce 2018 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Zvíře na živo". Díky tomu jsme mohli podstatně rozšířit
a zmodernizovat náš zookoutek v Přírodovědném centru TRNKA. Děkujeme.