logo
Přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
Výukový program - Kouzelný les

Kouzelný les

Cílová skupina: MŠ a 1. a 2. třída ZŠ

Doba trvání: 120 minut

Popis programu: Jde o terénní program v nedalekém Kunovickém lese, kde se děti formou her blíže seznámí s lesem a jeho obyvateli. Řekneme si, jak se v lese chovat a co lesu a jeho obyvatelům škodí. Zkusíme se naučit poznávat některé stromy, keře a rostliny. Povíme si něco o lesních zvířátkách a určitě na některá také při cestě narazíme. Zjistíme, že les je veliký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí.. Hlavně si ale les prožijeme , ucítíme jeho vůni, majestát i kouzlo a zahrajeme si v něm nějaké zajímavé hry.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cena: 25/30 Kč  košík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme přírodovědným oddělením Domu dětí a mládeže ŠIKULA v Uherském Hradišti.
Jsme členem sdružení Líska. Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji,
poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
logo Zlínský kraj
V tomto školním roce realizujeme naše projekty "Přírodovědná akademie" a "Co se skrývá za vůní medu",
které získali podporu Zlínského kraje v podprogramu "Podpora ekologických aktivit v kraji", referenční číslo PF04-14.
logo města uherské hradiště
Město Uherské hradiště podpořilo v tomto roce náš projekt -  "Čtvero ročních období v zahradě i přírodě",
který se bude během roku odehrávat v zahradě Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště".